5 phần chính của hệ thống điện mặt trời có lưu trữ


1.Biến tần / bộ sạc ắc quy hoặc Biến tần đa chế độ

2.Biến tần năng lượng mặt trời (AC) hoặc Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời (DC)

3.Giàn acquy

4.Tấm pin năng lượng mặt trời

5.Máy phát điện (Tùy chọn)


Hệ thống điện mặt trời Off-grid - ghép nối DC hoặc AC


Hệ thống điện mặt trời Off-grid được xây dựng bằng cách sử dụng nguồn điện AC hoặc DC kết hợp. Nguồn ghép nối AC bao gồm inverter năng lượng mặt trời thông thường, tuabin gió hoặc máy phát điện dự phòng, trong khi các nguồn ghép nối DC gồm bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời MPPT.

Việc ghép nối là AC hay DC thường dựa trên công suất của hệ thống. Hầu hết các hệ thống quy mô nhỏ dưới 5kW đều được ghép nối DC và sử dụng bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời. Các hệ thống Off-grid lớn hơn có thể được kết hợp AC hoặc DC tùy thuộc vào loại biến tần / bộ sạc (biến tần đa chế độ) được sử dụng và khả năng tương thích với các bộ biến tần năng lượng mặt trời (AC) hoặc bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời (DC) khác nhau. Hầu hết các bộ biến tần đa chế độ hiện đại đều có thể kết hợp cả AC và DC, điều này tạo ra một hệ thống rất an toàn, linh hoạt với nhiều tùy chọn sạc cho giàn acquy.