DỰ ÁN

PHÚC ĐẠT tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn thi công để mang đến kết quả tốt nhất đối với khách hàng, chủ đầu tư

  • HÒA LƯỚI
  • LƯU TRỮ
  • BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  • Tự động hóa

Hòa lưới bám tải DEYE 17.6kWp – 380V

Cấu hình hệ thống :32 tấm pin năng lượng mặt trời AE SOLAR.Inverter Hybrid 20kW – 380VAC.Tủ điện Hensel AC/DC combiner box 2 MPPT, 2 String, 1000VDC.

Xem thêm chi tiết tại đây

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]