Dự án

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới 8.9 kWp - 220V

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 8.9 kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Q.12 - TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 445Wp

Inverter sử dụng : INVT-5kW-220V

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.1 - 3.2 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới 9.79kWp - 380V

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 9.79 kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Q.12 - TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 445Wp

Inverter sử dụng : INVT - 5kW- 220V.

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.2 - 3.5 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới 9.345kWp - 380V

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 9.345 kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Q.12 - TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 445Wp

Inverter sử dụng : INVT-5kW-220V

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.2 - 3.3 triệu đồng / Tháng

Tư Vấn Thiết Kế Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 264.33kWp - 380V

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 264.33 kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Dương

Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới 16.02kWp - 380V

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 16.02 kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Q.10 - TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 445Wp

Inverter sử dụng : SMA - 15kW- 380V

Loại khung giàn : Khung nhôm

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 3.7 - 5.7 triệu đồng / Tháng

Tư vấn thiết kế hệ thống điện mặt trời hòa lưới 264.33 kWp - 380V

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 382.95 kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Lai Vung,Đồng Tháp

Tư vấn thiết kế hệ thống điện mặt trời hòa lưới 695.52kWp - 380V

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 695.52 kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Tân Uyên, Bình Dương

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 8.98kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 8.98kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Định

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kWp

Loại khung giàn : Khung nhôm

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.1 - 3.2 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 2kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 2kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Định

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 2kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 400-700 nghìn đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 9.75kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 9.75kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.3 - 3.5 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.4kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.4kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Định

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1.3-2 Triêu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 4.32kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 4.32kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 1.1 - 1.6 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.2kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.2kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1.2-1.9Triêu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.4kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.4kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1.3 - 2Triêu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 9.84kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 9.84kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.3 - 3.5 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 14.11kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 14.11kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : SunGrow 15kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 3.3-5 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 20kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 20kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 20kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 4.7 - 7.2 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.74kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.74kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Dương

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1.4-2 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.76kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.76kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 1.4 - 2.1 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 4.2kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 4.2kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1-1.5 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 1.95kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 1.95kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Phú Yên

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 2kWp

Loại khung giàn : Rail nhôm

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 500-700 Nghìn đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 1.95kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 1.95kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Phú Yên

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 2kWp

Loại khung giàn : Rail nhôm

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 500-700 Nghìn đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 10.08Kwp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 10.08kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Đồng Nai

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.4 - 3.6 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 3.25Kwp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 3.25kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 325Wp

Inverter sử dụng : INVT 3kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 0.8 - 1.2 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.04 Kwp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.04kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 325Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 1.5 - 1.7 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 9.6 Kwp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 9.6kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Dương

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 400Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.2 - 3.4 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 2 Kwp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 2kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 345Wp

Inverter sử dụng : INVT 2 kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 0.5 - 0.7 Triệu đồng / Tháng

>